Abacus_logo

Usługi księgowe

W skład podstawowych usług księgowych wchodzi prowadzenie księgi przychodów i rozchodów oraz ksiąg handlowych, w tym:

 • bieżąca ewidencja księgowa,
 • ustalanie i okresowa aktualizacja zakładowego planu kont,
 • monitorowanie zmian w polityce rachunkowości,
 • weryfikacja formalnej poprawności dokumentów księgowych,
 • prowadzenie bieżącej ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (do 20 ŚT i WNiP łącznie),
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat),
 • współpraca z urzędami skarbowymi w zakresie bieżących spraw,
 • współpraca przy sprawozdaniach do urzędów, w tym do GUS i innych (przekazanie danych księgowych),
 • bieżąca analiza sald kont analitycznych,
 • przygotowywanie i składanie deklaracji podatkowych spółki (PIT, CIT, VAT) - miesięcznych lub kwartalnych.

W skład dodatkowych usług księgowych wchodzą:

 • przygotowywanie sprawozdawczości dla zarządu wg. uzgodnionych wzorców,
 • kontrolowanie bieżących rozrachunków z dostawcami i odbiorcami, w tym przygotowywanie wezwań do zapłaty i not odsetkowych,
 • opracowywanie polityki rachunkowości, nowego planu kont, procedur księgowych, procedur obiegu dokumentów,
 • współpraca przy wdrożeniu funkcjonalności programów finansowo-księgowych,
 • współpraca przy tworzeniu dokumentacji w zakresie cen transferowych,
 • sporządzanie i składanie innych deklaracji podatkowych, poza wymienionymi w zakresie usług podstawowych,
 • reprezentacja przed organami kontroli skarbowej (w zakresie otrzymanego pełnomocnictwa),
 • przygotowywanie i wykonywanie bieżących elektronicznych przelewów bankowych i współpraca z bankiem w zakresie bieżących spraw,
 • sporządzanie i składanie druków aktualizujących do US tj. m.in. NIP, VAT-R,
 • sporządzanie i składanie raportów wymaganych przez GUS, NBP,
 • sporządzanie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN,
 • wyprowadzanie zaległości, weryfikacja dokumentacji księgowej, rejestrów VAT.Kontakt

Biuro Usług Księgowych Abacus s.c.
Grażyna & Wojciech Karczmarczyk
ul. Lucerny 40
04-687 Warszawa-Wawer

Godziny pracy:
pon - pt: 9-16

e-mail:
tel: 22 815 80 60
fax: 22 815 80 61

Formularz kontaktowy
Mapa


Aktualności

Wszystkie informacje


Strona główna
| Kontakt | Polityka prywatności | Mapa strony
© 2013 Biuro Usług Księgowych Abacus

Statystyki, katalog stron www, dobre i ciekawe strony internetowe katalog stron KPS.PL